Üye bilgileri sayfası

Aranan bir üyenin kısa bilgileri yanında ayrıntılı bilgilerinin de görülebileceği üye bilgileri sayfası mevcuttur. Bu sayfada üyenin internet üzerinden branş sayfasında girmiş olduğu hemen hemen tüm bilgileri bulabilirsiniz:

uye-bilgileri-sayfasi

  • Üye iletişim bilgilerinin telefon adres defterine kaydı
  • Üye istatisik bilgilerin gösterilmesi
  • Bir dokunuş ile telefon etme
  • Bir dokunuş ile mail gönderme
  • Bir dokunuş ile web sitesi ziyareti
  • Üye bilgilerinin gösterimi
  • Üyenin adresine navigasyon bilgilerinin gösterimi
  • Üye makale ve yazılarının gösterimi
  • Üye resimlerinin gösterimi